Resultater:

 
Her finner du en populærvitenskapelig oppsummering av hovedfunnene fra prosjektet.
 • Overvåker endringer i nord

  (10.06.11) Forskningsprosjektet iAOOS-Norway har hatt fokus på sikkerhet i Arktis gjennom overvåkning og forbedring av hav- og isvarsler. Dette er spesielt viktig nå som polhavet er i ferd med å åpnes mer og mer.
 • Polhavet som isfabrikk

  (08.04.11) Mye av istapet i Arktis skjer ved at vinden blåser uvanlig mye is ut av Polhavet. Klimasystemet svarer med å fryse ny is. Denne prosessen endrer vannets egenskaper og kan på lang sikt påvirke Golfstrømmen.
 • Yrende liv under isen

  (08.04.11) På tross av veldig kaldt vann og lite lys finnes det en hel levende verden under isen.
 • Tok pulsen på Golfstrømmen

  Tok pulsen på Golfstrømmen (10.06.11) I løpet av prosjektet ble den norske Atlanterhavsstrømmen overvåket med fjernstyrte undervannsroboter og bunnforankrede strømmålere. Målingene viser at strømmen er stabil og sterk. Samtidig fikk vi ny kunnskap om den vestlige grenen av strømmen.
 • Mindre og tynnere havis i Arktis

  (08.04.11) Havisen i Arktis blir både tynnere og mindre i utbredelse. 2007-2010 er årene med lavest registrert havisutbredelse i Arktis, og flerårsisen er på kraftig retrett.
 • iAOOS-forskere bidrar til bedre iskart

  (17.02.10) Forskning og utvikling utført i løpet av iAOOS gjør at værvarslingstjenesten nå kan utstede bedre iskart for kystområdene.