Nyttige linker til informasjon om Arktis og klima

Her finner du nyttige lenker til mer info om temaene det forskes på i iAOOS-Norge.

National Snow and Ice Data Center: Blant annet oppdatert oversikt over isutbredelse i Arktis (University of Colorado, Boulder)

Arctic report card: Klar, pålitelig og konsis informasjon om de siste observasjoner av miljøforhold i Arktis fra NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration), USA

DAMOCLES: (Developing Arctic Modeling and Observing Capabilities for Long-term Environmental Studies): EU's største Polarårsprosjekt

ACIA: Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) er en utredning der de arktiske landene har gjennomført en omfattende vurdering og analyse av hvilke konsekvenser klimaendringer vil kunne ha for miljø og samfunn i Arktis

Intergovernmental Panel on Climate Change: FN's klimapanel