Kontakter:

Presse- og informasjonsansvarlig: Erlend Hermansen
Mobiltelefon: 99 64 36 01
E-post: e.a.t.hermansen@cicero.uio.no
Institusjon: CICERO

Prosjektleder: Cecilie Mauritzen
Mobiltelefon: 90 74 85 74
E-post: cecilie.mauritzen@met.no
Institusjon: Meteorologisk institutt

Administrator: Gudmund Dalsbø
Mobiltelefon: 46 80 77 56
E-post: gudmund.dalsbo@met.no
Institusjon: Meteorologisk institutt